Çerez Aydınlatma Metni

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Marketzade – Fatih GÜLER (“MARKETZADE”)(“Veri Sorumlusu”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) 10.maddesinden kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla web sitemizde ve/veya mobil uygulamalarımızda bulunan çerezler konusunda tarafınızı bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

MARKETZADE olarak, www.marketzade.com.tr adresindeki internet sitemiz (“Site”) ile mobil uygulamalarımız (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamalarımız içerisinde, Site’de kullanılan çerezlerle benzer işlevlere sahip SDK’lar (Software Development Kit) da kullanılmaktayız.

Bu Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), MARKETZADE tarafından yönetilen Platform için geçerli olup çerezler ve SDK’lar Aydınlatma Metni’nde açıklanan şekilde kullanılmaktadır. MARKETZADE işbu Çerez Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler veya eklenip çıkarılabilecek çerez/SDK’lar çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Çerezler nedir ve ne işe yararlar?   

Çerezler, bir internet sitesini veya uygulamayı ziyaret ettiğiniz zaman oluşturulan ve cihazınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Ziyaret ettiğiniz internet sitesindeki gezinme bilgilerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirme amacıyla kullanılırlar. Çerezler sayesinde internet siteleri oturumunuzu açık tutabilir, kullanım tercihlerinizi hatırlayabilir veya size uygun içerikler sunabilir.

Çerezler, kullanım sürelerine göre “”oturum çerezleri”” ve “”kalıcı çerezler”” olarak ayrışırlar. Oturum çerezleri tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde saklanmaya devam edecektir. Kalıcı çerez dosyalarını dilediğiniz zaman cihazınızdaki geçici internet dosyaları dizininden veya tarayıcı geçmişi üzerinden silebilirsiniz.

Platformumuzda Marketzade’ye ait çerezler bulunabileceği gibi, işbirliği yaptığımız üçüncü partilere ait çerezler de bulunmaktadır. Örneğin ziyaretçilerimiz için Instagram’da bulunan resmi hesaplarımıza veya YouTube’da paylaştığımız bir videoya bağlantı verebiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ       

Çerez Türleri

Zorunlu Çerezler: Bu kategorideki çerezler, Platform’un doğru şekilde çalışması için gereklidir.  Bu tür çerezler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine  dayanarak işlenmektedir.

İşlevsel Çerezler: Bu kategorideki çerezler, kullanım deneyiminizi geliştirebilmemize yararlar. Örneğin, sepetinize daha önceki ziyaretinizde hangi ürünleri attığınızı kaydederek kaldığınız yerden devam edebilmenizi sağlayabiliriz. Bu tür çerezler ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Pazarlama Çerezleri: Bu kategoride yer alan çerezler, Platform’da davranışlarınıza göre  ve 3.parti iş birliklerimizin platformlarını ziyaret ettiğinizde Platform’da ilgi duyabileceğiniz ürün veya hizmet reklamlarını göstermek amacıyla kullanılabilir. Bu çerezlere izin vermediğiniz takdirde farklı internet sitelerinde size özel bir reklam deneyimi sunamayacağımızı hatırlatmak isteriz. Bu tür çerezler açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Platform’da kullandığımız bu çerezlere ek olarak, çerez ve benzeri teknolojileri mobil cihazlarınıza uygulamalarımız üzerinden anlık bildirimler iletmek için de kullanıyoruz. Bu sayede, size gönderdiğimiz anlık bildirimi açıp açmadığınızı ve bu bildirimle ilgili bir işlem yapıp yapmadığınızı anlayabiliyoruz.

Platform’da yer alan çerezlere ilişkin bilgilere aşağıda yer alan tablodan göz atabilirsiniz.

Çerez İsmi Çerez Kullanım Amacı Çerez Tipi Çerez Kullanım Süresi
Google TagManger

 

Platformda bulun işlevsel ve pazarlama çerezlerinin kodlarını yönetiyoruz. Etiket yönetim araçlarına ait çerezler kişisel verilerinizi barındırmaz. Ayrıntılı bilgi için bağlantıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy İşlevsel

 

Oluşturma veya güncellemeden itibaren 365 güne kadar
Hotjar

 

Platform’un tasarımını ve fonksiyonlarını, kullanıcıların deneyimleri doğrultusunda iyileştirmemize imkân tanıyan ve anonim veriler sağlayan çerezlerdir. Hotjar çerezleri hakkında ayrıntılı bilgi için bağlantıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy İşlevsel

 

 

Oluşturma veya güncellemeden itibaren 365 güne kadar

 

Google Analytics

 

Platform’un trafiğini ve performansını ölçerek size daha iyi hizmet verebilmek adına iyileştirmeler yapabiliyoruz. Ayrıca  Platform’daki davranışlarınız ile topladığımız bilgileri reklamlarımız için hedef kitle oluşturmada kullanıyoruz.. Daha detaylı bilgi için Google Gizlilik Politikası metnini https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinden inceleyebilirsiniz. İşlevsel / Pazarlama

 

Oluşturma veya güncellemeden itibaren 365 güne kadar
Google Ads

 

Platform’daki davranışlarınız ile topladığımız bilgileri reklamlarımız için hedef kitle oluşturmada kullanıyoruz. Google Ads  Platform üzerinden topladığı verileri size daha iyi bir reklam deneyimi sunabilmek için kendi verileriyle eşleştirebilir ve elde ettiği kişisel verileri kendi gizlilik politikalarına göre işleyebilir.   Daha detaylı bilgi için Google Gizlilik Politikası metnini https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinden inceleyebilirsiniz. Pazarlama

 

Oluşturma veya güncellemeden itibaren 2 yıla kadar
Facebook

 

Platform’daki davranışlarınız ile toplanan bilgiler, reklamlarımız için kullanılır. Facebook özel bir reklam deneyimi sunabilmek için kişisel verilerinizi kendi bünyesinde barındırdığı kişisel verilerinizle eşleştirebilir ve bu verileri kendi gizlilik politikalarına göre işleyebilir. Daha detaylı bilgi için Facebook Gizlilik Politikası metnini https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation adresinden inceleyebilirsiniz. Pazarlama

 

Oluşturma veya güncellemeden itibaren 90 güne kadar
Pinterest Pazarlama

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak yukarıda  belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi amacıyla bilişim alanında da faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerimize ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz elektronik ortamda web sitemizin/mobil uygulamamızın tarayıcınıza göndermiş olduğu çerezler veya SDK’ler vasıtasıyla toplanmaktadır.

ÇEREZ YÖNETİMİ

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Platform’un temel işlevlerini yerine getirebilmesini (Örn: sepete ürün eklediğinizde sayfa değiştirmeniz halinde eklediğiniz ürünün sepetinizde görünmeye devam edebilmesi, Platform’a üye girişi yapmanız adına girdiğiniz bilgilerin MARKETZADE internet sunucularına aktarılarak Platform’a girişinizin sağlanması, tercih etmeniz halinde giriş bilgilerinizin kaydedilmesi vb.) sağlamaktadır. Teknik çerezler Platform’un teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Platform’da bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir. Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha detaylı bilgiye aboutcookies.org or allaboutcookies.org adreslerinden erişebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır:

Chrome Tarayıcı         : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

Internet Explorer        : https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox            : https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Safari                          : https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında “Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metni uyarınca; Marketzade – Fatih GÜLER ’nin ANKARA adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olmasından bağımsız olarak mobil imza/e-imza kullanarak iletisim@marketzade.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla fatih.guler@hs02.kep.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz, MARKETZADE tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, MARKETZADE kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.

www.kvkk.gov.tr > Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi hakkında kamuoyu duyurusuna ulaşmak için tıklayın!